آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی حقیقی و حقوقی

شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر(سپکو) در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تامین و اجرای هر یک از آیتم های ساختمان‌های مسکونی ، تجاری و خدماتی اقدام نماید ، لذا از علاقمندان به همکاری در پروژه های این مجموعه دعوت می گردد با ارسال فایل رزومه در لیست ارزیابی کمیسیون معاملات شرکت تعاونی قرار گیرند ، بدیهی است اشخاص و شرکت هایی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز قبولی از کمیسیون ارزیابی گردند، در وندور لیست شرکت تعاونی قرار گرفته و می توانند در هر یک از مراحل اجرایی پروژه ها پس از سیر تشریفات لازم اقدام به انعقاد قراردادهای پیمان و یا تامین مصالح با تعاونی نمایند.

راه های ارتباطی جهت ارسال رزومه: 
واتساپ: 09229145100 و آدرس ایمیل: info@sepcogroup.co