ویژگی های معماری مدرن چیست؟

از گذشته تا به امروز، سبک های گوناگونی در حوزه ی معماری در جهان وجود داشته است که هر یک، با توجه به زمان، نیازهای فنی، تاریخی و... طرفداران خاص خود را داشته اند و هنوز دارند. یکی از این سبک ها، معماری مدرن می باشد. وجود متریال نوین در صنعت ساخت و ساز و تنوع زیاد در طراحی داخلی و خارجی ساختمان، باعث شده است که این سبک از معماری، در کشورهای زیادی، به خصوص کشورهای توسعه یافته، استقبال کنندگان بسیاری پیدا کند.
ادامه مطلب

آخرین مطالب