اطلاعیه مهم

    شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن مرواريد شرق فاخر هیچگونه وابستگی یا ارتباطی با سازمان، ارگان یا نهادهای دولتی و انتظامی ندارد و توسط گروهی از افراد حقیقی متخصص اداره می‌شود.  
ادامه مطلب

آخرین مطالب