هدف از تشکیل سپکو

اهداف تعاونی سپکو چیست   1. تولید مسکن با قیمت کف تمام شده در هر یک از مناطق شهر تهران و شهرهای جدید   2. حفظ ارزش سرمایه های خرد اعضا و سهامداران در برابر تورم های بازار در قالب طرح های مختلف سرمایه گذاری   3. تولید مسکن بر مبنای منابع درآمدی و توان پرداخت اقساط اعضاء.   4. ایجاد بستر لازم جهت اخذ وام به منظور کاهش فشار …
ادامه مطلب

آخرین مطالب