توجه

توجه

 با یاری خداوند، فعالیت عمرانی پروژه سپکو ۲
واقـع در فاز چهـار شهر جدید پرند، از امروز
مورخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ کلید خورد

امید است به لطف پرودگار و همراهی شما سرمایه‌گذاران عزیز
روند ساخت این پروژه طبق برنامه تعیین شده به سرانجام برسد
با تشکر از همراهی و صبر شما عزیزان

مشاهده ویدیو آغاز فعالیت عمرانی پروژه سپکو 2