شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی حقیقی و حقوقی

شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر (سپکو) در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تأمین و اجرای هر یک از آیتم های ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدماتی اقدام نماید، لذا از علاقه مندان به همکاری در پروژه های این مجموعه دعوت می گردد با ارسال فایل رزومه در لیست ارزیابی کمیسیون معاملات شرکت تعاونی قرار گیرند، بدیهی است اشخاص و شرکت هایی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز قبولی از کمیسیون ارزیابی گردند، در وندور لیست شرکت تعاونی قرار گرفته و می توانند در هر یک از مراحل اجرایی پروژه ها پس از سیر تشریفات لازم اقدام به انعقاد قراردادهای پیمان و یا تأمین مصالح با تعاونی نمایند.

راه های ارتباطی جهت ارسال رزومه: 
واتساپ: 09229145100 و آدرس ایمیل: info@sepcogroup.co