شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

معرفی مدل اثرگذاری کوئن-بِرَدفورد و تبیین اهمیت عمل متقابل در آن ​​​​​​​

معرفی مدل اثرگذاری کوئن-بِرَدفورد و تبیین اهمیت عمل متقابل در آن ​​​​​​​
 مدل اثرگذاری که به مدل کوئن-برد فورد نیز معروف است، توسط آلن کوئن و دیوید بردفورد اساتید و متخصصان حوزه‌ی رهبری در مدیریت ارائه شده است. این مدل اولین بار در سال ۲۰۰۵ در کتاب آنها با عنوان “اثر گذاری بدون اقتدار” به چاپ رسید. کوئن و بردفورد اعتقاد دارند که استفاده از اقتدار برای اثرگذاری می‌تواند مشکل‌ساز باشد. چرا که نمی‌شود تضمین کرد که بتوان پشتیبانی و تعهد افرادی را که نسبت به آنها اقتدار دارید، جلب کنید. همچنین اقتدار شما و استفاده از آن در مقابل افراد می‌تواند منجر به هراس در آنها گردد و باعث شود که افراد کارهایی را با دلایلی اشتباه انجام دهند.
ادامه مطلب

 ۱۱ تکنیک اثرگذاری یوکل و تریسی؛ چگونه دیگران را متقاعد کنیم؟ ​​​​​​​

 ۱۱ تکنیک اثرگذاری یوکل و تریسی؛ چگونه دیگران را متقاعد کنیم؟ ​​​​​​​
 قبل از اینکه صحبت کنید، دوبار فکر کنید، چرا که کلمات و تأثیرشان می‌ توانند بذر موفقیت یا شکست را در ذهن دیگران بکارند. راه ‌های زیادی برای اثرگذاری بر دیگران وجود دارد. به عنوان مثال، می ‌توان با تکیه بر ارزش‌ ها و اعتقادات دیگران، بر آنها اثر گذاشت، می‌ توان با دلیل و منطق و ارائه ‌ی شواهد و حقایق، آنها را تحت تأثیر قرار داد و یا صرفاً با لطف کردن در حق آنها به این هدف رسید.
ادامه مطلب

معرفی ۴ استراتژی اثرگذاری و متقاعدسازی بِیکِر

معرفی ۴ استراتژی اثرگذاری و متقاعدسازی بِیکِر
بنا به تعریف فرهنگ لغات وبستر، تأثیر عبارت است از «ایجاد تغییر بدون اجبار مستقیم برای وقوع آن». به عقیده بیکر ۴ استراتژی اثر گذاری وجود دارد که می‌توان با کمک آنها دیگران را متقاعد کرد. این ۴ استراتژی، تحقیق، محاسبه، انگیزش و همکاری هستند.
ادامه مطلب

چطور مهارت متقاعدسازی دیگران را بدست آوریم؟

چطور مهارت متقاعدسازی دیگران را بدست آوریم؟
به نظر شما چگونه می‌توانیم شخصی را متقاعد کنیم تا کاری را که می‌خواهیم انجام دهد؟ با تکیه بر قدرتی که نسبت به آنها داریم؟یا اینکه صرفاً باید منطقی برخورد کنیم؟ آیا تا زمانی که دیگران بپذیرند که حق با ماست باید بر موقعیت خود پافشاری کنیم؟ باید گفت هرکدام از این رویکردها می‌توانند در شرایط خاصی بکار بیایند ولی لزوماً بهترین رویکرد نیستند.
ادامه مطلب

آخرین مطالب