شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

قانون طلایی در فروش

قانون طلایی در فروش
معمولاً فروشنده‌ها خیلی حرف می‌زنند. اما فروشنده خوب، سؤال‌های خوب و گزیده می‌پرسد. شما باید به عنوان یک فروشنده هفتاد درصد گوش کنید و سی درصد سؤال کنید. کار شما فقط کمک به مشتری است. تنها فروشنده‌های ضعیف هستند که زود قیمت می‌دهند. در یک گفت و‌گوی خوب مشتری خودش قیمت را می‌پرسد.
ادامه مطلب

بهترین مذاکره کنندگان این سه ویژگی را دارند:

بهترین مذاکره کنندگان این سه ویژگی را دارند:
بهترین مذاکره کنندگان این سه ویژگی را دارند فن بیان در آموزش فروش یک ضرورت است فن بیان قوی باعث می شود که فرصت های بیشتری برای فروش به دست آورید.
ادامه مطلب

آخرین مطالب