شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

هشتاد بیست؛ راز گمشده موفقیت

هشتاد بیست؛ راز گمشده موفقیت
ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی، برای نخستین‌بار در سال 1895 این موضوع را در نوشته‌های خود مطرح کرد که در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مردم را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: گروه اول که وی به آنها اقلیت بسیار مهم می‌گوید، جزء بیست درصد افرادی هستند که از نظر اقتصادی و اثربخشی در صدر قرار دارند و گروه دوم که وی به آنها اکثریت کم‌اهمیت می‌گوید، هشتاد درصدی را تشکیل می‌دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند.
ادامه مطلب

آخرین مطالب