شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن

 

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد ۹۸۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شدیم که حدود ۵۰۰ درصد آن فقط مربوط به ۲.۵ سال گذشته است.

در بحث خانه‌های لوکس ما با یک زنجیره‌ای مواجه هستیم، وقتی راس این هرم در نقاط برخوردار و شمال شهر واقع است، در شرایطی که قیمت در این مناطق تا ٢٠٠ میلیون تومان در هر مار بالا می‌رود، قاعدتا قیمت ملکی در جنوب تهران هم از هر متر ۵میلیون تومان بود به ٢۵ تا ٣٠ میلیون تومان می‌رسد.

 تنها راهکار این است که بازار مسکن از سوداگری خارج شود و باید سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن را به اجرا برسانیم.

باید توجه داشته باشیم که بخشی از آمار خانه‌های خالی به شهر‌های جدید برمی‌گردد.

در حال حاضر در اکثر شهر‌های جدید با انبوهی از خانه‌های خالی مواجه هستیم چراکه در برخی از شهر‌های جدید صرفا خانه‌سازی شده و زیرساخت‌های شهری ندارند.

در برخی از شهر‌های جدید فقط خانه سازی شده و این شهر‌ها به خوابگاه تبدیل شده‌اند. برای مثال در اهواز پس از طی مسافت ۷۰ کیلومتر مردم به شهر رامین یا شیرین شهر می‌رسند در حالی که این گروه عمدتا از قشر ضعیف جامعه و از دهک‌های کم درآمد هستند و این هزینه حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. این افراد با حداقل درآمد نمی‌توانند هزینه‌های سنگین تردد از شهر‌های جدید به شهر‌های اطراف را بپردازند.

چیزی حدود ٣٠٠ هزار تا ۴٠٠هزار خانه خالی در شهر‌های جدید وجود دارد.

.