شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

مجردها ازدواج کنند، مسکن رایگان بگیرند!

مجردها ازدواج کنند، مسکن رایگان بگیرند

 

محمودزاده معاون وزیر راه: آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله در طول دوره ساخت پرداخت خواهد شد وسود تسهیلات در این طرح بر اساس دهک های درآمدی تنظیم شده است.

بخش عمده ای از مبلغ قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی توسط تسهیلات دولت تامین اعتبار می شود و مابقی آن از سوی متقاضیان طی ۴ تا ۵ مرحله در طول دوره ساخت تامین خواهد شد.

سود تسهیلات در این طرح بر اساس دهک های درآمدی تنظیم شده است.

بر اساس منابعی که از صندوق ملی مسکن در اختیار این کار قرار می گیرد، دولت بخشی از سود تسهیلات بانکی را تقبل می کند که بر اساس دهک های درآمدی تنظیم شده است.

مبلغ اقساط به میزان وام و دهک های درآمدی بستگی دارد.

وی در خصوص اینکه افراد در دهک های مختلف چگونه شناسایی می شوند گفت: دو منبع اصلی برای این کار وجود دارد. دهک اول تا سوم عموما خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.

مابقی دهک ها هم از طریق سامانه رفاه ایرانیان که اطلاعات خانوار در آن ثبت شده است، شناسایی می شوند.

این طرح برای افرادی که آماده ازدواج هستند برنامه ریزی شده است و جزئیات آن قرار است در شورای عالی مسکن بررسی و تصویب شود که به اطلاع عموم خواهد رسید.

 به هر حال تحویل واحد مسکونی به مجردها در این طرح منوط به متاهل شدن آنها است.