شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

رکورد کمترین تعداد خانه ساخته شده در 30 سال اخیر!

رکورد کمترین تعداد خانه ساخته شده در 30 سال اخیر!

 

دولت روحانی رکورددار کمترین ساخت مسکن در ۳۰سال اخیر

 

افزایش‌های وحشتناک قیمت مسکن و اجاره‌بها نتیجه این کم‌کاری‌ها است که گریبان مردم را گرفته است.

در صورتیکه در دولت آینده ساخت و ساز مسکن شروع شود و طبق مصوبه مجلس سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شود، پیش بینی می‌شود که قیمت مسکن نزولی یا در نهایت ثابت شود.