شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

جزئیات یک اقدام ملی برای خانه دار کردن مردم

جزئیات یک اقدام ملی برای خانه دار کردن مردم

 

به گزارش رکنا ، چندی است که بحث اقدام ملی مسکن بسیار داغ شده است و اظهار نظرهای گوناگونی در خصوص این موضوع وجود دارد. برخی از صاحبنظران حوزه املاک و مسکن می گویند که این طرح اگر در یک چارچوب قانونمند و موثر تعریف شود حتما در تعدیل قیمت خانه و آپارتمان در کشور موثر خواهد بود. چارچوب قانونی را می توان اعطای زمین به انبوه سازان و مطالبه ساخت از آن ها، نظارت مستمر بر بازار مسکن و نهایتا جلوگیری از فسادهای احتمالی از طریق مراجع عالی قضایی عنوان کرد.

مهندس حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر در این زمینه می گوید: دولت باید حضور خود را در زمینه های کاری و عملیاتی کاهش و در مقابل نظارت خود در این بخش را افزایش دهد و مجموعه هایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورهم بر این موضوع نظارت داشته باشند. اگر دولت ها بخواهند برای سازندگان و شرکت های تعاونی زمین با نرخ دولتی تامین کنند گام مهمی در زمینه ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار مسکن برداشته خواهد شد.