شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

آیا شهرهای جدید امکانات شهری مناسب دارند؟

آیا شهرهای حدید امکانات شهری مناسب دارند؟

 

مهندس حسن بختیاری عضو هیئت مدیره تعاونی مروارید شرق فاخر در گفتگو با اتاق شیشه ای خبر به بررسی شهرهای جدید برای نحوه زندگی شهری پرداخت

 

شهرهای جدید یکی از تاکتیک های دولت ها و شهرداران برای ایجاد یک محیط اقتصادی، فرهنگی و تجاری است تا به این طریق بتوانند از کلان شهرها تمرکز زدایی کنند. در اطراف کلان شهر تهران هم ایجاد شهرهای جدید با همین هدف انجام شد، اما نتیجه لازم را برای مسئولان حوزه شهری در برنداشت؛ چرا که تمرکز زدایی از تهران انجام نشد.

 

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر در این زمینه می گوید: قطعا شهرهای جدید که امکان زیست در آنها در حد خوابگاه تعریف شده تامین کننده نیاز به اشتغال مردم نیست. 

 

وی می افزاید: بسیاری حاضرند در شهرهایی که مشغول به کار هستند،مستاجر باشند و سال ها با همین وضعیت به زندگی خود ادامه دهند تا اینکه در شهری جدید که هیچ زیرساختی ندارد، صاحبخانه شوند. در اصل بین صاحب خانه شدن در شهرهای جدید با حفظ شغل خود علی رغم مستاجر بودن در کلان شهرها، مطمئنا حفظ شغل را در اولویت و ارجحیت قرار می دهند.

 

یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن چه در کلان شهرها و چه در شهرهای جدید این است که خرید مسکن به محلی برای جولان دلالان و واسطه های املاک تبدیل شده است. این واسطه ها با انجام برخی اقدامات، قیمت مسکن را در شهرهای جدید افزایش می دهند و تعادل عرضه و تقاضا را در این مناطق بر هم می زنند.

 

بختیاری در این زمینه می گوید: باید ریشه یابی کرد که چرا قیمت مسکن به صورت عجیبی در شهرهای جدید افزایش یافته است، این افزایش قیمت به حدی زیاد بوده که برخی از این واحد ها حتی با وجود نبود زیر ساخت هایی برای سکنی گزیدن در آن، با قیمت های بالا خریداری شده اند.

 

وی می افزاید: علت آن اقبال عمومی و مردمی از این مسکن ها بوده است، چون نقدینگی مردم در برابر بازارهای طلا و ارز و مسکن بشدت در حال کاهش بود و بخشی از آن دسته از افرادی که که بازار مسکن را برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه های نقدی خود انتخاب کردند به ناچار و به دلیل کمبود سرمایه به سمت شهرهای جدید رفته و این حجم از تقاضا در مرحله اول موجب افزایش قیمت ها و در مرحله بعدی موجب رشد مجدد سوداگران در این شهرها شد.

 

مشکل دیگر و اساسی شهرهای جدید عدم وجود حداقل امکانات برای رشد و زندگی است. در حال حاضر برخی شهرهای جدید هنوز همه واحدهای خود را تکمیل نکرده اند و زیرساخت های لازم برای زندگی در آن تامین نشده و این یک معضل جدی و اساسی است.

 

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق در این زمینه می گوید: شهرهای جدید به تلقی برخی، همانند خوابگاه است؛ این به دلیل آن است که این گونه شهرها فاقد کمترین شرایط برای اشتغال ساکنان آن است. فلسفه وجودی شهرهای جدید هم به همین دلیل زیر سوال رفته است.

 

برخی کارشناسان فرهنگی –اجتماعی معتقدند که دلایل اقتصادی و فرهنگی در زمینه ایجاد و گسترش کلان شهرها و شهرهای جدید می تواند موثر باشد. چرا که شهر نشینی به طرز شتابانی در ایران شکل گرفته و الگوهای آن وارداتی است.  به گفته کارشناسان این حوزه  شهرنشینی در ایران یک نوع شهرنشینی شتابان و بدون ایجاد زیرساخت‌های کافی است که می‌تواند یک وضعیت آنومیک و نامتناسبی را در شهرها به وجود آورد و تجمعی از افرادی را داشته باشیم که چندان با یکدیگر آشنایی، تفاهم و سازگاری ندارند و به نوعی انبوه بیگانگان هستند

 

به نظر می رسد شهرهای جدید از ابتدا با کارشناسی تعیین نشده بود و لذا این معضل حومه کلان شهرها و به خصوص تهران را به میزان چشمگیری تحت الشعاع قرار خواهد داد و این موضوع یقینا بر قیمت مسکن هم تاثیر گذار است. در حقیقت برای حل مشکل مسکن در شهرهای جدید و تقویت زیر ساخت های آن با توجه به نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه نیازمند انجام اقداماتی چون تقویت زیر ساخت های اساسی اقتصادی-تجاری و فرهنگی این شهرها از طریق گسترش تعاملات دولتی و شهری، قطع دست واسطه ها از شهرهای جدید، ایجاد اشتغال با احداث کارگاه های صنعتی کوچک در این شهرها برای اشتغال ساکنان شهرهای جدید  است.