شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

طرح اقدام ملی مسکن خوب است؛ اما کافی نیست

طرح اقدام ملی مسکن خوب است؛ اما کافی نیست

 

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه تامین نشدن بخشی از زمین های طرح اقدام ملی نمیتواند در کاهش یا افزایش قسمت مسکن، تاثیرگذار باشد، گفت: اقدام ملی مسکن هیچ نقشی در تغییر قیمت های بازار ندارد؛ چرا که بازار مسکن ما در یک نمودار سینوسی قرار دارد و هر 4 تا 5 سال یکبار یک رونق و مجددا رکودی دیگر در آن اتفاق می افتد.

وی افزود:  ما اگر سیر رونق یا رکود بازار مسکن در 20 سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم که پس از دوره ای حدودا 4 ساله در سال 82-81 رونق و مجددا تا سال 86 رکود و سپس در سال 87 رونق و پس از آن تا سال 91 و دوباره بازگشت رونق به بازار را شاهد بودیم. همچنین از سال 92 تا اواخر 97 با پشت سر گذاشتن رکودی سخت مجددا بازار در سال 98 و تا مهرماه 99 رونق توام با تورمی عجیب را تجربه کرد. جالب اینجاست که هیچ یک از طرح های دولت ها همچون مسکن مهر یا اقدام ملی نتوانستند ذره ای تغییر یا تاثیر بر روی بازار سنتی مسکن و نمودار پیشگفته داشته باشند.

به گفته بختیاری، دولت دقیقا در زمانی طرح اقدام ملی مسکن را شروع کرد که مسکن با انفجار قیمتی مواجه بوده است، اگرچه طرح اقدام ملی مسکن، طرحی قابل قبول برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و فاقد مسکن است اما در کل نمی تواند تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن در بازار داشته باشد.

این کارشناس عمران و امور شهرداری و ثبتی  با اشاره به بازار سنتی مسکن اضافه کرد: ما در همان فرآیند سینوسی بازار جلو رفتیم و در سال 98 و 99 رونق اتفاق افتاد و دوباره وارد یک خواب و رکود در بازار مسکن شدیم. در عین حال زمان رکود به عنوان زمان طلایی و بهشتی برای خریداران در زمینه پیش خرید مسکن بوده و برخلاف دوره های رونق است که بهشت فروشندگان و ملاکان میباشد.

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر با بیان اینکه لازم است تا دولت فعالیت های اجرایی در زمینه تولید مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند، اظهارداشت: دولت باید حضور خود را در زمینه های کاری و عملیاتی کاهش دهد و در مقابل نظارت خود در این بخش را افزایش دهد و مجموعه هایی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم بر این موضوع  نظارت داشته باشند. اگر دولت ها بخواهند برای سازندگان و شرکت های تعاونی زمین با نرخ دولتی  تامین کنند گام مهمی در زمینه ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار مسکن برداشته خواهد شد.

بختیاری با انتقاد از پیشروی کند طرح اقدام ملی مسکن عنوان کرد: بعد از گذشت 17 ماه از طرح اقدام ملی که مقرر شد  تامین 100 هزار واحد آن با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر توسط بنیاد مسکن و 300 هزار واحد آن توسط دولت اجرا گردد، فقط برای حدود 40 هزار واحد مسکونی زمین تامین شده است.

وی افزود: با وجود زمین‌های بسیاری که در اختیار دولت است، تامین این مقدار زمین هیچ تناسبی با قدرت دولت ندارد. ما هنوز هم  زمین های دولتی بسیاری و این موضوع یعنی کاهش چشمگیر هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، البته مشروط بر اینکه دولت اراده ای جهت ساماندهی و واگذاری آنها به سازندگان و تامین کنندگان داشته باشد.