شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

22 فاکتور مهم برای تبدیل شدن به یک فروشنده موفق

 

 

1. یک فروشنده ی موفق، خریداران خود را شناسایی می کند و به آنها نزدیک می شود.

2. از یک فرآیند فروش قابل اندازه گیری و قابل تکرار استفاده می کند.

3. یک فروشنده ی موفق، محصولات و خدمات خود را می شناسد.

4. یک فروشنده ی موفق، مرزهای خود را به صورت عینی و دقیق مشخص می کند.

5. میانبر های خود را به خوبی تعیین می کند.

6. گوش دادن فعال را تمرین می کند.

7. سخت کار می کند.

8. پیگیری های لازم را انجام می دهد.

9. پیام های کاری خود را شخصی سازی می کند.

10. وضعیت رقبای خود را پیگیری می کند.

11. در مورد مهارت های افراد، آگاهی کسب می کند.

12. خودش یک بازیکن از تیم کاری است.

13. یک فروشنده ی موفق، صادقانه با مشتریانش تعامل می کند.

14. همیشه راه حلی به مشتریانش ارائه می کند.

15. تعادل کاری و روحیه ی خود را حفظ می کند.

16. یک فروشنده ی موفق، نمی گذارد خستگی بر او غلبه کند.

17. در روز 8 ساعت را به خواب کامل می پردازد.

18. به آنچه که می فروشد، باور دارد.

19. قوی ترین انگیزه های شخصی خود را به خوبی می شناسد و تقویت می کند.

20. موفقیت مشتری خود را به عنوان موفقیت شخصی خودش تلقی می کند.

21. همیشه پیش از زمان مقرر کاری، در محل کار حاضر است.

22. در جست و جوی مشتریان بالقوه به هر جایی که به ذهنش برسد، سر میزند.